Dorpsraad Steyl

 

Dorpsraad

Dörpshóes Rochus

Nieuws

Agenda

Het dorpshuis.

 

Het dorpshuis is een vrijwillig gedragen bewonersinitiatief dat het welzijn wil bevorderen van de inwoners van met name Steyl.

Het dorpshuis wil bijdragen aan het versterken van sociale cohesie in de buurt en het doorbreken van het isolement van kwetsbare bewoners. Het bestuur van Het dorpshuis gelooft in het creëren van betekenisvolle relaties op buurtniveau en in de talenten en mogelijkheden van ieder mens. Het maakt ons niet uit wie je bent, waar je vandaan komt of waar je mee worstelt.

Het dorpshuis geeft je de ruimte. Het dorpshuis wil de onderlinge contacten tussen buurtbewoners stimuleren door het organiseren, faciliteren en begeleiden van laagdrempelige activiteiten.

Het dorpshuis wil een vanzelfsprekende vaste waarde zijn voor diverse (groepen van) wijkbewoners. Een voor jong en oud bekende centrale plek, die naast gelegenheid tot sociaal contact voor eenieder een breed scala aan ontplooiingsmogelijkheden biedt.

Het dorpshuis wil een huis zijn dat zekerheid biedt aan mensen die daaraan behoefte hebben, zodat Het dorpshuis voor hen een centrale plek kan zijn in hun leven.

Vrijwilligers kunnen van alle leeftijden zijn. Voor deze groep is een apart vrijwilligersbeleid geformuleerd

Evenementen in Dorpshoes

Aan:  alle gasten en gebruikers van het Dörpshoes Rochus Steyl
Van: het bestuur Dorpsraad Steyl
Betreft: kosten consumpties en huur

Steyl, 10 november 2023.

Beste gasten en gebruikers van het Dörpshoes Rochus.

 In de afgelopen periode vanaf de opening van ons Dörpshoes, hebben we voor de opstartperiode de prijzen voor consumpties en huur van ruimten kunnen beperken vanwege extra, tijdelijk beschikbare, middelen. Intussen zijn er diverse activiteiten gestart en kunnen we spreken van een geslaagde start. 

Om in de toekomst ons Dörpshoes ook financieel verantwoord te kunnen blijven organiseren, zullen we met ingang van 1 januari 2024 de volgende prijzen voor consumpties en huur gaan hanteren: 

Consumpties: (dit kan alleen middels pinnen worden betaald; niet contant)

  • Kop koffie/thee € 1,=     
  • Blikje fris € 1,50                 
  • Glaasje water gratis

Er mag géén alcohol of eigen drank meegebracht en/of gebruikt worden. 
Huur: (onderstaande huur is per lokaal)

Klantgroep/activiteit

Huurprijs/uur

Huurprijs dagdeel = 3 uur

Spreekkamer dagdeel

Commerciële activiteit/partij

€ 12,=

€ 30,=

€ 3,=

Vereniging/maatschappelijk

€ 6,=

€ 15,=

€ 3,=

Vrijwilligers/burgerinitiatief

Geen huur

Geen huur

Geen huur

(huur en de gebruikte consumpties kunnen digitaal overgemaakt worden via onze Penningmeester).

Het bestuur rekent op uw begrip en we verwachten dat hiermee ons Dörpshoes een gezonde toekomst tegemoet gaat.

Hier gaan we samen voor zorgen!
Tot ziens in ons Dörpshoes Rochus.

Met vriendelijke groet:
Het bestuur van Dorpsraad Steyl.

Reservering Dorpshoes

Benodigdheden

Contact persoon

Factuur gegevens

Akkoord

Neem contact met ons op