Dorpsraad Steyl

 

Dorpsraad

Dörpshóes Rochus

Nieuws

Agenda

Arnoldus Janssen

Goch, 5 november 1837 – Steyl, 15 januari 1909 was een Duitse priester en missionaris en oprichter van drie congregaties.

In de jaren 1872-1879 probeerde rijkskanselier Bismarck de, volgens hem te grote, invloed van de katholieke kerk in Duitsland terug te dringen. Vanwege de antireligieuze politiek tijdens deze ‘Kulturkampf‘ kon Janssen zijn plannen in Duitsland niet verwezenlijken en week hij uit naar Nederland, en vestigde zich in het Noord-Limburgse Steyl aan de Maas (thans gemeente Venlo), waar hij drie congregaties stichtte.

Op 19 oktober 1975 werd Arnoldus Janssen door paus Paulus VI zalig verklaard. Op 5 oktober 2003 werd hij doro paus Johannes Paulus II heilig verklaard. De Rooms-Katholieke Kerk viert zijn gedachtenis op 15 januari.

Geschiedenis van Steyl

Steyl was in de late middeleeuwen en nieuwe tijd een losplaats aan de Maas voor mergel, wijn, steenkool en andere artikelen voor het Gulickse achterland. Dit bracht grote welvaart voor de Steylerse kooplieden, vooral in de 18de eeuw. Enkele bouwden een flink landhuis van de inkomsten met hun handel verdient zoals de familie Moubis het landgoed Moubis. De oude haven aan de Maas is nu verdwenen maar de huisjes die er nog steeds liggen vormen nog een pittoresk dorpsbeeld van een roemrijk verleden. Het dorp telde in de afgelopen eeuw vier congregaties met ieder hun eigen kloostergebouwen. Ook het landgoed Moubis werd opgekocht door een kloostergemeenschap die het vervolgens flink uitbreidde met een kerk en kloostergebouwen. De meeste andere kloosters werden in de jaren 70 van de 19e eeuw in Steyl gesticht door de Duitse pater Arnold Janssen. Deze was uitgeweken naar Nederland omdat in het pas opgerichte Duitse Keizerrijk de Katholieke Kerk onder druk werd gezet door Rijkskanselier Otto von Bismarck tijdens de Kulturkampf. Zijn kloostergemeenschap omvat tegenwoordig twee missiecongregaties en een congregatie van aanbiddingszusters. Een vierde congregatie van zusters heeft Steyl inmiddels verlaten. Pater Arnold Janssen werd op 5 oktober 2003 in Rome door paus Johannes Paulus II heilig verklaard.

Kerkelijk was het dorp tot begin vorige eeuw een rectoraat. Pas in 1933 werd Steyl door bisschop Lemmens van Roermond tot zelfstandige parochie verheven. Op 27 augustus 2011 werd de parochiekerk gesloten met een pontificale hoogmis en werden de altaarrelieken en het Allerheiligste overgebracht naar de benedenkapel van het Missiehuis.

Een deel van Steyl is een beschermd dorpsgezicht. Verder zijn er in Steyl verschillende rijksmonumenten, die opgenomen zijn in de lijst van rijksmonumenten in Tegelen.

De maas verbindt Steyl met Baarlo

Vereningingen

Steyl kent een actief verenigingsleven. Het biedt plaats aan diverse koren en zangverenigingen waaronder een van de oudste van de gemeente Venlo: Zangvereniging Vriendenkring, opgericht in 1883. Even oud is het Sjteyler Kaetelgerich. Dit is een ludiek en carnavalesk ‘volkstribunaal’ waarbij de misstappen van meestal lokaal bekende maar ook landelijk vooraanstaande personen worden rechtgezet. Deze traditie wordt in stand gehouden door Vastelaovesvereiniging De Kaetelaers. In november 2004 vierde men “op Sjteyl” het 11×11-jarig jubileum van dit ‘gerechtshof’ met een driedaags feest. 

 

Bezienswaardigheden

In Steyl vindt men verschillende laat-19e-eeuwse gebouwen, gesticht door de congregatie van Arnold Janssen.
Veel van deze gebouwen ontstonden rond 1875.

Missiehuis Steyl – Kloostergebouwen met werkplaatsen, tuinen en Missiemuseum.

Het Missiemuseum is het oudste museum van Venlo. Hierin wordt een uitgebreide collectie uitgestald, gebaseerd op de ervaringen van de paters S.V.D.. Deze paters zijn vanaf 1875 de hele wereld over gereisd en hebben allen bijgedragen aan de collectie. Een kleine opsomming: dieren uit de poolgebieden en uit de Zuid-Amerikaanse oerwouden, klederdracht uit China en gebruiksvoorwerpen uit Indonesië. Een meer luguber onderdeel van de expositie zijn de tentoongestelde kleren die twee Steyler paters droegen toen ze werden vermoord met speerstoten tijdens de bokseropstand (1899-1901) in China. Nog goed te zien zijn de bloedsporen en gaten in de kleren, gemaakt door speren. Het unieke van dit museum is dat de opstelling van de collectie niet wezenlijk is veranderd sinds de oprichting en nog helemaal die van de 19e eeuw is.

Limburgs Schutterij Museum

In dit museum was een collectie te zien van kleren en attributen van veel Limburgse Schutterijen. Dit museum werd echter op 10 april 2008 door een brand getroffen. Een deel van de collectie kon gered worden, maar de schade aan het oude pand is aanzienlijk. De stichting achter het museum wil desondanks het gebouw renoveren en op de zelfde plek verder gaan met het tentoonstellen van de collectie.

Neem contact met ons op