Dorpsraad Steyl

 

Dorpsraad

Dörpshóes Rochus

Nieuws

Agenda

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Stichting Wijkraad Steyl (hierna te noemen Wijkraad Steyl) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u
gebruik maakt van de diensten van Wijkraad Steyl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Wijkraad Steyl verstrekt. Wijkraad Steyl kan de volgende persoonsgegevens
verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM WIJKRAAD STEYL GEGEVENS NODIG HEEFT
Wijkraad Steyl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om
verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch
onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Wijkraad Steyl uw persoonsgegevens gebruiken in het
kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
juridische dienstverlening.

HOE LANG WIJKRAAD STEYL GEGEVENS BEWAART
Wijkraad Steyl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er
geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Wijkraad Steyl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Wijkraad Steyl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van
uw internetverbinding en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens
worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wijkraad Steyl gebruikt deze
informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk
geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dorpsraadsteyl.nl. Wijkraad Steyl zal zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Wijkraad Steyl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De
website van Wijkraad Steyl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u
meer informatie wenst over de beveiliging van door Wijkraad Steyl verzamelde persoonsgegevens, neem dan
contact met Wijkraad Steyl op info@dorpsraadsteyl.nl. Dit is het mailadres van Wijkraad Steyl.
Wijkraad Steyl is als volgt te bereiken:
Post- /Vestigingsadres: Stichting Wijkraad Steyl, Potaerdstraat 25, 5935 SX STEYL
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 12037575
E-mailadres: info@dorpsraadsteyl.nl

Neem contact met ons op