Dorpsraad Steyl

 

Dorpsraad

Dörpshóes Rochus

Nieuws

Agenda

Bestuur

Naam: Sjaak Timmermans
Mijn functies binnen de dorpsraad: Voorzitter
Adres: Maasstraat 96
Burgelijke staat: Getrouwd met Lies
Kinderen: 2 zonen, Sef en Funs.
Leeftijd: 62 jaar
Werkzaam bij: Herbalife als Sourcing mgr Logistics
E-mail: voorzitter@dorpsraadsteyl.nl
Telefoon: 0621843746

Naam: Dre Hekkens
Mijn functie binnen de dorpsraad: Secretaris
Adres: Arnoldus Janssenstraat 35A
Burgelijke staat: Getrouwd met Leonie Hekkens – Friesen
Kinderen: 2 kinderen: Dochter Debby en haar man Pieter. Zoon Sjoerd en zijn vrouw Yvonne. 1 kleinzoon Rover, 1 kleindochter Gijsje.
Leeftijd: 67 jaar, en gepensioneerd.
E-mail: info@dorpsraadsteyl.nl
Telefoon: 0622741855

Naam: Fazira van Bakel
Mijn functies binnen de dorpsraad: penningmeester
Adres: Sint Rochusstraat 14
Burgerlijke staat: getrouwd met Rudy
Kinderen: nog geen kinderen
Leeftijd: 28 jaar
Werkzaam bij: Verpleegkundig begeleider bij Dichterbij in Horst (gehandicaptenzorg)
Email: penningmeester@dorpsraadsteyl.nl
Telefoon: 0641521547

Aanspreekpunt groenvoorziening

Naam: Wim Hanraets
Mijn functie binnen de dorpsraad: Ik zet me het meest in op Steyl voor al de groenvoorziening en de properheid van het dorp.
Adres: Maasstraat 86
Burgelijke staat: Getrouwd met Henriette Hanraets-Roijackers.
Kinderen: Samen hebben wij 2 dochters en 3 zonen en 8 kleinkinderen.
Leeftijd: 71 jaar.
E-mail: groenebrigade@dorpsraadsteyl.nl
Telefoon: 0613450965

Activiteiten van de dorpsraad.

 

Vaak wordt ons, door ‘buiten’staanders, gevraagd: ‘Wat doet een Wijk- of dorpsraad eigenlijk?’ We kunnen dan een lang of kort antwoord geven.

Het korte antwoord luidt:

  • Het informeren van onze bewoners op Steyl;
  • Het ‘slaan van een brug’ tussen bewoners en instanties, daar waar individuele bewoners niet door kunnen dringen tot een bepaalde instantie;
  • Het bevorderen van de leefbaarheid op Steyl.

Het voert te ver om hier deze drie punten uit te gaan splitsen in de diverse facetten, maar het bovenstaande omvat in het kort onze taken.

Voor wat de taken van de gemeente betreft zullen wij er met zijn allen aan moeten wennen dat de gemeente steeds meer taken gaat afstoten naar de bewoners. Dit is een landelijk beleid en op zichzelf geen reden tot bezorgdheid. Iedereen heeft wel eens gehoord van de participatiemaatschappij. Wel zorgelijk is het tempo waarin men alles wil realiseren in combinatie met de veroudering van de bevolking. De inwoners van Nederland zijn tientallen jaren gewend dat de overheid voor (bijna) alles zorgt.

Er zal een verandering van mentaliteit bij bewoners moeten ontstaan en iedereen weet dat dit heel veel tijd en inspanning kost. Verder moeten de gemeenten wel zorgen dat er faciliteiten komen. Kortom, mogelijkheden scheppen. Denk bijvoorbeeld aan een Huis van de Wijk op Steyl.

Er wonen in Steyl zo’n 5000 inwoners, van wie ongeveer de helft de 50-jarige leeftijd al heeft bereikt of spoedig zal bereiken. Onze zorgbehoefte zal in de (nabije) toekomst snel toenemen. De Wijkraad kan bij dit proces een belangrijke rol spelen en dit kost menskracht. Het huidig bestuur en de vrijwilligers tonen een zeer actieve en coöperatieve inzet voor Steyl.

Een compliment voor iedereen die allerlei hand- en spandiensten verricht voor Steyl, is zeker op z’n plaats.

Met vriendelijke groet

Bestuur dorpsraad Steyl

Groene brigade

Groene brigade

Groene brigade Steyl; een wat vreemde titel voor onze 14 vrijwilligers die nieuw en oud Steyl proberen vrij te houden van zwerfafval. In heel groot Venlo zijn er groene brigades actief bezig met het opruimen van afval op straten en pleinen. Zo ook hier bij ons op...

Lees meer
Buurtpreventie

Buurtpreventie

De buurtpreventie Steyl is in 2018 opgericht. Het team bestaat uit 6 personen. Twee vrouwen van de buurtpreventie zijn meestal in het weekend in de tuinen van de paters. Daar houden ze een oogje in het zeil en houden de tuinen en grotten zoveel mogelijk schoon. De...

Lees meer
Werkgroep jeugd Steyl

Werkgroep jeugd Steyl

Ik ben Susan Ummenthum, moeder van 2 kinderen en woon sinds 4 jaar op Steyl. Ik ben me hard gaan maken om een speelplek te creëren voor de jeugd van Steyl. Samen met mij, bleken er meerdere ouders en kinderen te zijn, die willen zorgen voor een toffe speelruimte. Met...

Lees meer

Bestuur van de dorpsraad

 

Voorzitter: Sjaak Timmermans

Secretaris: Dre Hekkens

Penningmeester: Fazira van Bakel

Projecten: Jos Jacobs

Portefeuille groen: Wim Hanraets

 

ERE-BESTUURSLID

Mw. Mia Faassen (uitgereikt voor 20 jaar bestuurslid van de dorpsraad Steyl).  

GASTLID

Rene Janzen (stadsdeelmanager)

COMMISSIE WEBSITE

Bram Schouwenberg

 

Alle leden zijn te bereiken via het secretariaat

Email: info@dorpsraadsteyl.nl

Vergadering dorpsraad

Uw wijkraad houdt een aantal malen per jaar een openbare vergadering. Alle wijkbewoners zijn dan van harte welkom.

Er is op dit moment geen vergaderdatum vastgesteld.

U kunt onderwerpen voorstellen via ons secretariaat: info@dorpsraadsteyl.nl.

Lees hier onder onze notulen.

Neem contact met ons op

Stichting "Dorpsraad Steyl"
Maasstraat 96
5935 AM Steyl
Tel: 0621843746
info@dorpsraadsteyl.nl